HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Phấn khích hết mình với Teambuilding

Phấn khích hết mình với Teambuilding

FAMILY DAY 2015: Tưng bừng từng khoảnh khắc, ấm áp tình gia đình

FAMILY DAY 2015: Tưng bừng từng khoảnh khắc, ấm áp tình gia đình

Danh sách tiết mục vào vòng chung kết ADIVA'S SUPER STAR

Danh sách tiết mục vào vòng chung kết ADIVA'S SUPER STAR

Tưng bừng sơ khảo ADIVA'S SUPER STAR

Tưng bừng sơ khảo ADIVA'S SUPER STAR

Cuồng nhiệt hết mình với ADIVA’S SUPER STAR 2015

Cuồng nhiệt hết mình với ADIVA’S SUPER STAR 2015

Ngày hội Gia Đình TTP 2015

Ngày hội Gia Đình TTP 2015

Lớp học thanh lịch JOHN ROBERT POWER của các thành viên TTP

Lớp học thanh lịch JOHN ROBERT POWER của các thành viên TTP

Sinh nhật tháng 2 & 3: “Trưa thứ 7 - quẩy hết mình”

Sinh nhật tháng 2 & 3: “Trưa thứ 7 - quẩy hết mình”

Thăm hội người mù Long Khánh Đồng Nai

Thăm hội người mù Long Khánh Đồng Nai

Thăm hội người già neo đơn chùa Diệu Pháp

Thăm hội người già neo đơn chùa Diệu Pháp

Góc văn hóa: tổ chức sinh nhật cho nhân viên có sinh nhật trong tháng

Góc văn hóa: tổ chức sinh nhật cho nhân viên có sinh nhật trong tháng

Ngày hội gia đình TTP 2014

Ngày hội gia đình TTP 2014